POLICE STATIONS

OFFICER
DESIGNATION
OFFICE PHONE
MOBILE NO.
JALNA SUB DIVISION
SUDHER KHELDKAR
SDPO Jalna
02482-220671
9423145361
Shri.SANJAY DESHMUKH
PI Sadar Bazar
02482-230400
9823097146
Shri.MAHAJAN
PI Kadim
02482-220852
9821729223
Shri.GANDAM
PI Taluka
02482-220650
9822528444
Shri.GONDKAR
PI Badnapur
02482-261033
9552869100
Shri.KOUTHALE
PI Chandanzira
02482-220100
9403501845
Shri.----
PSI RDR
 
-----
BHOKARDAN DIVISION
Shri.SUNIL JAYBHAY
SDPO Bhokardan
02485-244249
9892824113
Shri.D.N.CHUDHARI
PI Bhokardan
02485-244210
9823242777
Shri.MORE
PI Jafrabad
02485-222213
8888832325
Shri.PAYGHAN
API Tembhurni
02485-226103
9850041722
Shri.Ghodke
API Hasnabad
02485-241233
9657478003
Shri.SHANKAR SHINDE
API Paradh
02485-249233
9355100100
PARTUR DIVISION
SOPAN BANGAR
SDPO Partur
02484-221063
9823546233
Shri.V.D.NIKAM
PI Mantha
02484-270033
7722091693
Shri.HUMBE
PI Partur
02484-221033
9284215367
Shri.RAMOD
API Moujpuri
02484-256444
9423441329
Shri.S.B.SANAP
API Asthi
02484-225333
9307202266
Shri.V.S.MORE
API Sevli
02481-253233
9422226298
Shri.-----
PSI RDR
 
----
AMBAD DIVISION
Shri.C.D.SHEWGAN
SDPO Ambad
02483-221555
9823049091
Shri.ANIRUDH NANDKAR
PI Ambad
02483-220029
9689902829
Shri.SHIVAJI BANTEWAD
PI Ghansawangi
02483-231033
7875053223
Shri.JOGDAND
API Gondi
02483-232033
8275058539
Shri.----
PSI RDR
 
----